Navigate Up
Sign In

Kors ta’ taħriġ kif tibni l-ħitan tas-sejjieħ

Il-BICC qieghda thejji sabiex taghmel kors dwar il-bini tal-hitan tas-sejjieh. Dan it-tahrig se jsir fil-21, 22  u 29 ta’ April, 6 u 13 ta’ Mejju 2017. Matul dan il-kors il-partecipanti se jkun qeghdin jitghallmu dwar l-istorja dwar il-bini tal-hitan tas-sejjieh f’Malta, is-sahha u s-sigurta kif ukoll il-bini tieghu. L-istudenti waqt dan il-kors jippartecipaw hands on fuq ix-xoghol u jaghmlu huma stess il-bini.